Collapse AllExpand All

Tekninen ympäristö

Palveluun kuuluvat osat ja ympäristön tekninen rakenne näkyvät kuvassa:
eFeedBack_system_environment.png
Seuraavassa kuvataan lyhyesti kuvassa esitettyjä palvelun osia.
Trimble Locus
 • Trimble Locus -ohjelmassa luodun hankkeen tiedot viedään Trimble Feedback -palveluun Trimble Locus -tietokannasta Trimble Locus Web Service -rajapintaa hyödyntäen.
 • Trimble Locus -ohjelmassa luotuun hankkeeseen tai Trimble Locus -kohteisiin liittyvät palautteet tulevat näkyviin Trimble Locus -ohjelmaan Trimble Locus Web Service -rajapintaa hyödyntäen. Palautteet eivät tallennu Trimble Locus -järjestelmään.
 • Palautepalvelun ja internetin välisen palomuurin lisäksi Trimble Locus -tuotantoympäristö on turvallisuussyistä eristetty palautepalvelusta yksisuuntaisella palomuurilla. Kaikki yhteydet siis kulkevat vain tuotantoympäristöstä palveluun päin, eikä palvelu pysty pyytämään tai hakemaan tietoja tuotantoympäristöstä. Tällä suojataan tuotantoympäristö mahdolliselta ulkoa päin tulevalta tietomurtoyritykseltä.
Palautepalvelu, Internet Karttapalvelu ja SQL DBMS
 • Trimble Feedback -palvelu vastaa toiminnoista, joiden päälle palvelun käyttöliittymä rakentuu.
 • Palvelun käyttöliittymä on rakennettu ASPX-sivuista.
 • Luodut palautteet ja liitteet voidaan tallentaa joko palvelun palvelimelle tai toiseen erikseen määriteltyyn sijaintiin.
 • Palautteen annossa voidaan hyödyntää Internet-karttapalvelua, jolloin palautteen antaja voi valita palautteeseen liittyvän paikan kartalta.
 • Trimble Feedback -palvelusta palautteet voidaan myös julkaista Internet-karttapalvelussa. Katso lisätietoa kohdasta Trimble Feedback: palautteen julkaiseminen.
 • SQL-tietokantaan tallennetaan käyttäjätunnuksiin liittyvät tiedot sekä käyttäjien mahdolliset oikeudet palautteisiin.
Web-selain ja tunnistuspalvelu
 • Palvelun käyttöliittymää voidaan käyttää loppuasiakkaan selaimessa suojatun https-yhteyden yli.
 • Palautteen antajalta voidaan vaatia vahva tunnistautuminen (esim. pankkitunnuksin) käyttäen ulkoista tunnistamispalvelua.