Collapse AllExpand All

XML-määrittelytiedostot

Palveluun liittyvät seuraavat XML-muotoiset määrittelytiedostot:
  • Web.config
  • StaticAppSettings.config
  • Tekla.Xcity.eFeedbackPlugin.config
Kaikkien XML-tiedostojen muokkaamiseen on suositeltavaa käyttää jonkinlaista XML-editoria, sillä tavallista tekstieditoria käytettäessä voi tiedoston syntaksiin jäädä virheitä. Jos tiedostossa oleva syntaksi on virheellinen, ei palvelu pysty sitä lukemaan eikä se näin ollen toimi.

Web.config

Web.config-tiedostoja on useita. Päätiedosto löytyy palvelun eFeedBack-kansiosta ja siinä määritetään oletusasetukset koko palveluun. Näihin määrityksiin voidaan tehdä muutoksia palvelun eri kohtiin eFeedBack-kansion alikansioista (esimerkiksi ..\eFeedBackWebService) löytyvillä Web.config-tiedostoilla.
Web.config-tiedosto on palvelun keskeisin määrittelytiedosto. Siinä määritellään mm. muiden määrittelytiedostojen sijainti sekä Trimble Webmap -palvelun ja tunnistuspalvelun sijainnit.
Tämän tiedoston muokkaamiseen käytetään Web-palvelimen Internet Information Server -ohjelmasta löytyviä toimintoja. Tiedostoa ei ole suositeltavaa muokata muilla ohjelmilla.

RSS-syötteet

Käyttäjät voivat seurata julkaistuja palautteita RSS-syötteiden avulla. Palautteet syötteenä näyttää 15 uusinta julkista palautetta. Käyttäjä voi valita palautetyypin tai hankkeen, jonka palautteita haluaa seurata. Jotta hankkeen palautteet voisi tilata syötteenä, on hankkeen oltava aktiivinen, nähtävillä julkisen palvelun puolella ja voimassa. Julkiset palautteet ovat katseltavissa myös hankkeen voimassaoloajan ulkopuolella.
..\eFeedBackWebService\Web.config:
Web.config-tiedostossa voidaan RSS-syötteisiin määritellä lisäksi palautteiden julkiset vaihetiedot sekä vastauspäivä lisäämällä tiedostoon seuraava rivi:
<add key="ExtensionElements" value="PublicPhases,AnsweredDate"/> <!-- PublicPhases, AnsweredDate -->
Lisätiedot eivät tule näkyviin normaaleihin syötetietoihin, mutta ne saa käyttöön, jos tietoja käsittelee ohjelmallisesti.
Näytettävien syötteiden maksimilukumäärä voidaan määritellä välille 15 - 100 Web.config-tiedoston asetuksella RSSMaxCount.

Liitteet

Palautteisiin lisättävien liitteiden oletusasetuksia voidaan muuttaa:
  • Liitteiden maksimimäärä on oletuksena viisi. Määrää voi muuttaa asetuksella FileUploadMaxFileCount.
  • Liitteiden hyväksyttäviä tiedostopäätteitä ovat oletuksena pdf, doc, docx, rtf, gif, png, jpg, jpeg, txt, tif, tiff ja zip. Hyväksyttyjä tiedostopäätteitävoi muuttaa asetuksella FileUploadAcceptedExtensions.
  • Oletuksena liitteitä ei julkaista. Liitteet julkaistaan, jos palaute on julkinen ja PublishAttachments arvo on true. Liitteitä ei julkaista kuitenkaan RSS-syötteissä.

StaticAppSettings.config

Tiedosto sijaitsee kansiossa ..\App_data\ConfigFiles.

Omat palautteet -lukumäärä

Palvelun etusivulla näytettävien kirjautuneen käyttäjän omien palautteiden maksimilukumäärän oletusarvo on 50. Määrittely tehdään MaxMyFeedbackCount-asetuksella.

Näytettävien osumien lukumäärä sivulla

Palautteiden Käsittely-osiossa voit valita valintalistalta, kuinka monta osumaa näytetään yhdellä sivulla. Oletusarvot ovat valintalistalla 10, 20, 50. Määrittely tehdään SearchPageSize-asetuksella.
Tiedosto sisältää samanlaisia yleismäärityksiä kuin Web.config-tiedostokin, mutta toisin kuin Web.config-tiedostossa, tähän tiedostoon kootut määritykset ovat staattisia, eli niitä on harvoin tarpeen muokata, tai suojeltuja, eli niitä ei ole suositeltavaa muokata.

Tekla.Xcity.eFeedbackPlugin.config

Tiedosto sijaitsee Trimble Locus -järjestelmän ...\bin-kansiossa.
Trimble Locus -ohjelmassa voidaan luoda hankkeita palautepalveluun ja Trimble Locus -kohteisiin liittyvät palautteet tulevat näkyviin Trimble Locus -ohjelmassa, jos Tekla.Xcity.eFeedbackPlugin.config-tiedosto on oikein määritelty. Katso Palautteet ja hankkeet muissa ohjelmissa.