Collapse AllExpand All

Millaiselta palvelu näyttää selaimessa?

Kansalaisille näkyvä julkinen palautepalvelu koostuu tavallisesti kahdesta sivusta. Aloitussivulla käyttäjä valitsee palautetyypin. Käyttäjän valitsema palautetyyppi määrää seuraavaksi avautuvan palautesivun sisällön. Osa palautetyypeistä vaatii kirjautumisen palveluun ja vahvan tunnistamisen.
Rekisteröitynyt käyttäjä näkee sisäänkirjautuneena aloitussivulla omat palautteensa, jotka hän on antanut kirjautuneena palveluun.
eFeedback_DLG_Welcome.png
Palvelun toiminnallisuus ja ulkonäkö ovat asiakasorganisaation muokattavissa. Palvelussa voi myös piirtää kartalle palautteeseen liittyvän paikan Internet-karttapalvelun avulla.
Kansalaiselle näkyvä palautepalvelusivu on hieman erilainen kuin käsittelijän roolissa olevalle käyttäjälle, jolla on oikeus kirjata palautteita toisen puolesta palautepalveluun asiakaspalvelussa.

Palautepalvelu näyttää tältä, kun käyttäjä on käsittelijän roolissa, ja hänellä on oikeus antaa palautetta toisen henkilön puolesta

eFeedBack_frontpage.png
Logo - Palvelusivun yläosassa on vasemmalla varattu tilaa kaupungin, kunnan tai seutukunnan logolle tai vastaavalle kuvalle.
Käsittely, Hallinta - Palvelusivun yläosassa on linkit palautteiden käsittelyosioon ja palautepalvelun hallintaosioon, jos sisäänkirjautuneella käyttäjällä on riittävät käyttäjäoikeudet.
Suomeksi | På svenska | In English - Käyttäjät voivat valita palvelun kielisyyden, eli tarvittaessa vaihtaa esimerkiksi suomen- ja ruotsinkielisen palvelun välillä napsauttamalla kielilinkkejä.
Sisäänkirjautuneen käyttäjän tiedot - Palvelusivun yläosassa näytetään sisäänkirjautuneen käyttäjän käyttäjänimi sekä Kirjaudu ulos -linkki.
Anna opalautetta -kehyksessä käyttäjä voi voi antaa, muokata ja lisätä palautteen tietoja sekä liitteitä, ja antaa luvan julkaista palaute. Pakolliset kentät on merkitty sinisellä tähdellä.
Asiakaspalvelija, joka antaa palautetta toisen puolesta, voi lisätä palautteeseen seuraavat tiedot, jotka eivät näy tavalliselle palautteen antajalle:
  • Asiatunnus: Organisaation käyttämä asiatunnus.
  • Lisäluokitus: Valintalista näyttää valittavissa olevat lisäluokitukset palautteelle.
  • Vastuutaho: Näkyvissä on henkilö tai ryhmä, jolle palaute ohjautuu.
  • Vaihda vastuutaho: Valintalista näyttää valittavissa olevat vastuutahot. Vastuutahon muutos vaikuttaa vain ensisijaiseen vastuutahoon eikä muuta muita mahdollisia vastuuhenkilöitä. Jos valitsee ryhmän vastuutahoksi, ilmestyy näkyviin Ryhmä-kuvake. Kuvaketta napsauttamalla näkee käyttäjäryhmään kuuluvat henkilöt.
2. Anna palautteen sijainti -kehyksessä käyttäjä voi merkitä kartalle palautteeseen liittyvän sijainnin, jos palautetyyppiin liittyy sijainti. Sijainti-kehyksessä näkyy tällöin Internet-karttapalvelusta tuotu kartta, jossa toimivat Internet-karttapalvelun navigointitoiminnot.
Anna yhteystiedot -kehyksessä käyttäjä antaa yhteystietonsa, voi halutessaan pyytää yhteydenottoa, ja pyytää tietoja palautteen käsittelystä sähköpostitse. Kirjautuneen käyttäjän yhteystiedot on täytetty valmiiksi rekisteröitymisen yhteydessä annetuilla tiedoilla.
Asiakaspalvelija, joka antaa palautetta toisen puolesta, voi lisätä palautteeseen oman selityksen palautteesta. Tiedot eivät näy tavalliselle palautteen antajalle.
Lähetä-painikkeella palautteen antaja voi lähettää palautteen käsittelyyn.
Katso lisätietoa palvelun rakenteesta ja käyttöliittymän muodostumisesta luvusta Palautepalvelujärjestelmän osat.