Collapse AllExpand All

Käyttäjän lisääminen

Lisää käyttäjä palveluun.

Ennen aloitusta

Hallinta-osiossa lisättävä käyttäjä on yleensä organisaatioon kuuluva käyttäjä. Ulkopuoliset käyttäjät rekisteröityvät palveluun palvelun rekisteröitymissivulla.

    Tee näin

  1. Käyttäjät ja ryhmät -välilehdellä, napsauta Lisää käyttäjä.
  2. Lisää käyttäjän tiedot. Käyttäjätunnus on käyttäjän ActiveDirectory (AD) nimi, eli <adnimi>\<käyttäjänimi>.
  3. Valitse rooli, aktiivisuus ja oikeudet.
  4. Tarkista uuden käyttäjän pääsy palveluun ja annettujen oikeuksien riittävyys.