Collapse AllExpand All

Käyttäjien rekisteröityminen ja hallinta

Johdanto

Jokainen käyttäjä voi luoda käyttäjätunnuksen ja kirjautua palveluun. Käsittely-osio on tarkoitettu vain käyttäjille, joilla on käsittelyyn riittävät käyttäjäoikeudet.
Käyttäjien rekisteröitymisen kautta luotuja käyttäjätunnuksia hallitaan Microsoft Internet Information Server (IIS) -järjestelmällä sekä palvelun käyttöliittymässä. Käsittelijöille annetaan käsittelijän rooli ja tarvittavat oikeudet selailuun, analysointiin tai käsittelyyn. Käyttäjäoikeuksia hallinnoiville käyttäjille annetaan pääkäyttäjäoikeudet.

Kohderyhmä

Luku on kirjoitettu palvelun perustajille ja ylläpitäjille.

Ennakkotiedot

Luvussa kuvataan yksityiskohtaisia teknisiä asioita ja käytetään yleisiä Web-teknologiaan liittyviä termejä. Lukijalta vaaditaan ainakin Trimble Feedback ja Trimble Webmap -palvelun tuntemusta sekä Internet-teknologian yleistuntemusta.

Luvun sisältö

Tämä luku jakaantuu kappaleisiin seuraavasti: