Collapse AllExpand All

Käyttäjäoikeudet

Hallinta-osion Käyttäjät ja ryhmät -välilehdellä näkyvät oletuksena rekisteröityneet käyttäjät, joille on annettu Käsittelijä-rooli.

Käyttäjän hakeminen

 1. Napsauta Hae. Rajaa hakua... -ikkuna avautuu.
 2. Valitse valintalistalta, mistä kentästä haet tekstiä.
 3. Anna haettava teksti sekä hakutapa, esimerkiksi pitääkö annettu teksti sisältyä kentän tekstiin tai olla täsmälleen sama.
 4. Napsauta Hae. Hakuehdon täyttävä käyttäjä näytetään taulukossa.
 5. Katso käyttäjän tiedot napsauttamalla Muokkaa...-painiketta tai kaksoisnapsauttamalla käyttäjän riviä.
Voit hakea taulukkoon myös lähettäjät napsauttamalla Etsi-painiketta antamatta hakuehtoja.

Yksittäiset käyttäjäoikeudet

Yksittäisen käyttäjän tiedot näkyvät Käyttäjäoikeudet-taulussa. Käyttäjätunnus näkyy taulun otsikossa.
 • Nimi: Käyttäjän rekisteröinnissä antama nimi.
 • Sähköposti: Käyttäjän rekisteröinnissä antama sähköpostiosoite.
 • Rooli: Käyttäjän rooli, jonka pääkäyttäjä antaa.
  • Palautteen antaja: Palautteen antaja ei näy oletuksena Käyttäjät-taulukossa eikä palautteen antajalle yleensä anneta oikeuksia.
  • Käsittelijä: Käsittelijä näkyy Käyttäjät-taulukossa ja hänelle yleensä annetaan oikeuksia yksittäin tai liittämällä käyttäjäryhmiin. Käsittelijälle on näkyvissä Käsittely-linkki, jolla pääsee käsittelysivulle.
 • Aktiivinen: Käyttäjän aktiivisuutta voidaan muuttaa. Jos poistetaan käyttäjän aktiivisuus, ei käyttäjä pääse enää kirjautumaan sisään palveluun. Käyttäjä voidaan myös lukita. Jos käyttäjä on yrittänyt epäonnistuneesti kirjautua palveluun yli viisi kertaa, lukitaan käyttäjä. Sallittu lukumäärä epäonnistuneita kirjautumisyrityksiä ennen lukitusta määritellään web.config-tiedostossa.
  Lukittu tili aukeaa oletuksena 24 tunnin kuluttua. Aikaa voi muuttaa lisäämällä asetuksen UnlockUserHours tiedostoon web.config. Lukittua tiliä ei avata automaattisesti, jos arvoksi annetaan 0: <add key="UnlockUserHours" value="0"/>