Collapse AllExpand All

Käyttöliittymän muodostavat tiedostot

Palvelun käyttöliittymä muodostuu seuraavista tiedostoista:
 • Mastersivu (master)
 • Lomakesivut (aspx)
 • Resurssitiedostot (xml)
 • Tyylitiedostot (css)
 • Kuvatiedostot
Kaikkien tiedostojen muokkaamiseen on suositeltavaa käyttää niiden formaattia tukevaa editoria, sillä tavallista tekstieditoria käytettäessä voi tiedoston syntaksiin jäädä virheitä. Jos tiedostossa oleva syntaksi on rikki, ei palvelu pysty sitä lukemaan eikä se näin ollen toimi.

Mastersivu (Master)

Palvelun käyttöliittymän raamit määritellään mastersivutiedoston avulla. Mastersivu määrää mm. logojen ja muiden kuvien sijainnin ja esittämisen.
Mastersivutiedostoon ei ole suositeltavaa tehdä muutoksia. Kunnan logo voidaan vaihtaa palveluun muokkaamatta mastersivutiedostoa, katso Organisaatiokohtaiset kuvat.

Lomakesivut (aspx)

ASPX-lomakesivutiedostot sisältävät kentät, joihin palautteen antaja täydentää palautteen tiedot. Lomakesivut riippuvat palautteen antajan valitsemasta palautetyypistä.

Resurssitiedostot (xml)

Kaikkien palvelun lomakesivuilla näkyvien kenttien nimet ja muut käyttöliittymätekstit haetaan XML-muotoisista resurssitiedostoista. Palvelussa on eri resurssitiedostoja eri tarkoituksiin:
 • Account.xml - Rekisteröitymisen käyttöliittymätekstit
 • Admin.xml - Palvelun Käsittely-osioon liittyvät käyttöliittymätekstit
 • FeedInfo.xml - RSS-syötteen otsikko, kuvaus ja yhteystiedot
 • Fields.xml - Kenttien nimet sekä hankkeen taulukon sarakkeet ja niiden otsikot
 • Global.xml - Yleiset käyttöliittymätekstit
 • Manager.xml - Palvelun Hallinta-osioon liittyvät käyttöliittymätekstit
 • Templates.xml - Hankkeen ominaisuustietojen visualisointiin liittyvät käyttöliittymätekstit.
Käyttöliittymätekstejä voi muokata tekemällä muutoksia resurssitiedostoihin. Katso lisätietoa kohdasta Käyttöliittymän kenttien nimet.

Ohjeet

Käsittely- ja Hallinta-osion ohjeet avautuvat palvelussa ?-painikkeesta. Tekla toimittaa ohjeet palvelun mukana. Katso lisätietoa tekstien muokkaamisesta kohdasta Käyttöliittymässä näkyvä ohjeistus.

Tyylitiedostot (css)

Tyylitiedostoilla voidaan säädellä käyttöliittymän ulkoasuun vaikuttavia asioita, kuten värejä ja tekstien fonttikokoja.

Kuvatiedostot

Palvelussa käytössä olevat kuvat on tallennettu kansioon ..\Images\. Kuvat toimitetaan valmiina. Jos haluat muuttaa kuvia, on suositeltavaa tallentaa uusi kuva samalla nimellä vanhan kuvan päälle. Huomaa, että ellei uusi kuva ole samankokoinen kuin vanha kuva, joudut tekemään muokkauksia myös sivupohjaan. Katso lisätietoa kohdasta Organisaatiokohtaiset kuvat.