Collapse AllExpand All

Palautetyypin sivun linkin määritteleminen

Tietyn palautetyypin sivu voidaan määritellä aukeamaan linkistä.

    Tee näin

  1. Käytä tuettua linkkimuotoa
    • Palaute: http(s)://eFeedback/<kieli>/Feedback/<tyypin id>[-<tyypin selitys>[/<aiheen id>[-<aiheen selitys]]?municipalitycode=<kuntakoodi>
    • Hanke: http(s)://eFeedback/<kieli>/Project/<hankkeen id>[-<hankkeen selitys>]?municipalitycode=<kuntakoodi>
  2. Tarkista, että tekemäsi linkit toimivat.
Skandinaaviset merkit on esitettävä osoitteessa UTF-8 merkistöllä seuraavasti:
ä: %C3%A4
Ä: %C3%84
ö: %C3%B6
Ö: %C3%96
å: %C3%A5
Å: %C3%85