Collapse AllExpand All

Mitä ovat palautetyypit?

Palautteet jaetaan palautetyyppien perusteella ryhmiin. Kun palautteen antaja aloittaa palautteen antamisen palvelussa, hän valitsee ensin palautetyypin, eli minkätyyppisen palautteen hän haluaa antaa. Palautetyyppejä voivat olla esimerkiksi kadut, viheralueet, toimialat, palvelut ja kaavoitus. Palautetyyppi voidaan lisäksi jakaa eri aihealueisiin, esimerkiksi palautetyyppi viheralueet voidaan jakaa aihealueisiin puhtaanapito ja valaistus.
Kaikkia palveluun luotuja palautetyyppejä ei tarvitse näyttää palvelussa, vaan niistä voidaan valita näkyviin vain halutut.