Collapse AllExpand All

Saapuneen palautteen vastaanottajan määrittely

Tiedostossa web.config asetus newFeedbackNotificationTo vaikuttaa siihen, kenelle lähetetään sähköposti saapuneesta palautteesta. Asetus tulee eFeedbackSQLProviderFactory-osuuden määrittelyelementtiin.

Jos asetusta ei ole lisätty, toimii palvelu oletuksilla PartyInCharge, PrimaryPartyInCharge, UsersWithEditRights, SendEmailUsers, EmailNotifications.
Asetus
Sähköpostin vastaanottaja
None
Sähköpostia ei lähetetä vastuutahoille.
PartyInCharge
Päätelty tai valittu palautteen vastuutaho.
PrimaryPartyInCharge
Määritelty ensisijainen vastuutaho.
UsersWithEditRights
Määritellyt käyttäjät ja käyttäjäryhmät, joilla on muokkausoikeus.
UsersWithEditRightsFromAreaDivision
Aluejakoon määritellyt käyttäjät ja käyttäjäryhmät.
UsersWithViewRights
Määritellyt käyttäjät ja käyttäjäryhmät, joilla on selailuoikeus.
SendEmailUsers
Erikseen määritellyt käyttäjät ja käyttäjäryhmät. Jos palaute leikkaa montaa aluetta, ryhmien vastuutahot kuuluvat tämän asetuksen piiriin.
EmailNotifications
Kun määritetään sähköpostiosoitteita vastuutaholistaan, tätä käytetään.

Sähköpostin vastaanottajien määrittäminen palautetyypin tai hankkeen mukaan

newFeedbackNotificationTo-asetukseen on mahdollista lisätä palautetyyppi tai hanke.
Esimerkkejä:
<add key="newFeedbackNotificationTo[<Feedback type ID>]" value="PrimaryPartyInCharge"/> määrittää vastaanottajat yhdelle palautetyypille.
<add key="newFeedbackNotificationTo[Project=<Project ID>]" value="PrimaryPartyInCharge"/> määrittää vastaanottajat yhdelle hankkeelle.