Collapse AllExpand All

Sähköpostivastaus

Sähköpostin viestipohjat sisältävät suoraan yhteystiedoista haettavia tietoja, kuten lähettäjän nimen ja kaikkiin pohjasta luotaviin viesteihin sisältyvää kiinteää tekstiä.
Älä tee muutoksia Teklan toimittamiin viestipohjatiedostoihin. Organisaatiokohtaiset muutokset viestipohjiin tehdään .client-lisämääreellä tehtyihin erillisiin tiedostoihin. Katso lisätietoa kohdasta Organisaatiokohtaiset sähköpostiviestit.

Viestin otsikko ja lähettäjän tiedot

Sähköpostin otsikko ja lähettäjän tiedot määritetään XSL-tiedostossa. Sisältöä voidaan lisätä seuraavasti:
  • Tavallinen teksti: XC_SUBJECT:-määrityksen jälkeen tuleva tavallinen teksti tulee näkyviin kaikkien kyseistä pohjaa käyttävien sähköpostien otsikoihin.
  • <%XC_DEFAULTSUBJECT%>-määritys: Määritys korvataan sähköpostin otsikossa Global.xml-resurssitiedostosta löytyvän EmailSubject-kohdan tekstillä.
  • Viestin lähettäjän sähköpostiosoite: XC_FROMEMAIL:-määrityksen jälkeen näytetään viestin lähettäjän sähköpostiosoite.
  • Viestin lähettäjän näkyvä nimi: XC_FROMEMAILDISPLAYNAME:-määrityksen jälkeen näytetään haluttu viestin lähettäjän näkyvä nimi.
  • XSL-kielen muuttujat: Otsikkorivi voi sisältää suoraan saadusta yhteydenotosta haettavia tietoja. Pohjat sisältävät oletusarvoisesti yleisimmin käytetyt muuttujat. Huomaa, että muuttujien muokkaaminen vaatii hyvää XSL-kielen tuntemusta.