Collapse AllExpand All

Organisaatiokohtaiset sähköpostiviestit

Palveluun voidaan tehdä organisaatiokohtaisia muutoksia kaikkien lähetettävien viestipohjien sisältöön.
Muutokset tehdään luomalla kyseiseen kansioon uusi tiedosto samalla nimellä, mutta ennen tiedostopäätettä nimeen lisätään lisämääre .client. Niille tiedostoille, joihin et halua tehdä muutoksia, ei tarvitse luoda vastaavaa .client-tiedostoa.
Palvelu toimii siten, että se etsii tekstiä aina ensin .client-tiedostosta. Jos .client-tiedostoa ei ole, palvelu käyttää alkuperäistä tiedostoa. Palvelun versiopäivityksessä alkuperäiset tiedostot korvataan päivittyneillä oletustiedostoilla, mutta .client-tiedostot ja niissä tehdyt organisaatiokohtaiset muutokset pysyvät muuttumattomina.
Viestipohjat ovat XML-muotoisia XSL-tiedostoja. Viestipohjien sisältöä on suositeltavaa muokata vain XML-editorilla, sillä tavallista tekstieditoria käytettäessä voi tiedoston syntaksiin jäädä virheitä. Jos tiedostossa oleva syntaksi on rikki, ei palvelu pysty sitä lukemaan eikä se näin ollen toimi. Pohjista on suositeltavaa muokata vain elementtien sisällä olevaa tekstiä: viestipohjan rakenteen muokkaaminen vaatii XML- ja Internet-teknologioiden hyvää tuntemusta.