Collapse AllExpand All

Rekisteröitymiseen liittyvät sähköpostit

Rekisteröitymiseen liittyviä viestipohjia on kaksi:
  • rekisteröitymisen vahvistusviesti Activation.txt kansiossa ..\App_Data\Templates\Mail\.
  • viesti unohtuneen salasanan lähetystä varten PasswordRecovery.txt kielikohtaisessa kansiossa ..\App_Data\Templates\Mail\<kieli>.
Rekisteröitymiseen liittyvät viestipohjat ovat TXT-muotoisia tiedostoja. Viestipohjien sisältöä voi muokata tekstieditorilla. Pohjista on suositeltavaa muokata vain niissä olevaa tekstiä: pohjien sisältämiin muuttujiin ei ole suositeltavaa tehdä muutoksia. Huomaa, että jos muutat viestipohjatiedostojen nimiä, tulee niiden nimien määritykset muuttaa myös määrittelytiedostoon Web.config.
Älä tee muutoksia Teklan toimittamiin viestipohjatiedostoihin. Organisaatiokohtaiset muutokset viestipohjiin tehdään .client-lisämääreellä tehtyihin erillisiin tiedostoihin. Katso lisätietoa kohdasta Organisaatiokohtaiset sähköpostiviestit.

Viestin otsikko

Rekisteröitymiseen liittyvien sähköpostien otsikko määritetään TXT-tiedostossa rivillä, joka alkaa määrityksellä XC_SUBJECT:. Otsikkoriville voidaan lisätä sisältöä seuraavilla tavoilla:
  • Tavallinen teksti: XC_SUBJECT:-määrityksen jälkeen tuleva tavallinen teksti tulee näkyviin kaikkien kyseistä pohjaa käyttävien sähköpostien otsikoihin.
  • <%XC_DEFAULTSUBJECT%>-määritys: Määritys korvataan sähköpostin otsikossa Global.xml-resurssitiedostosta löytyvän EmailSubject-kohdan tekstillä.