Collapse AllExpand All

Sähköpostien lähettämisen määritteleminen

  Tee näin

 1. Avaa Hallinta-osiossa Koodistot-välilehti.
 2. Valitse Koodistot-valintalistalta Käsittelyvaihe.
 3. Lisää käsittelyvaiheelle ohjausarvo Ohjaus-sarakkeeseen. Sähköpostin lähettämiseen käytettävissä olevat ohjausarvot ovat:
  • 21 = Ilmoita lähettäjälle lisätystä toimenpiteestä. Käyttää tiedostoa ToUserMessagePhaseAdded.xsl. 22 = Ilmoita vastuutaholle lisätystä toimenpiteestä. Käyttää tiedostoa ToRespPersonMessagePhaseAdded.xsl. 23 = Ilmoita valitulle henkilölle lisätystä toimenpiteestä. Käyttää tiedostoa ToExpertMessagePhaseAdded.xsl.
  • Jos löytyy sähköpostiviestipohja, jonka nimessä on toimenpiteen ID, esimerkiksi _Added_4.xsl, käytetään sitä toimenpiteen 4 viestipohjana, jos pohjaa ei löydy, käytetään pohjaa _Added.xsl.
 4. Tallenna muutokset.
 5. Tarkista, että muutokset toimivat.